پرسش های متداول


فعالسازی دستگاه چیست؟

فعال سازی، فرایندی است که منجر می شود دستگاه تحت مالکیت قطعی یک سیم کارت درآید. در زمان خرید دستگاه، خریدار موظف است در حضور فروشنده، به کمک کد فعال سازی، دستگاه را برای سیم کارت خود فعال نماید. درصورتی که در حین خرید و یا پس از آن متوجه شدید دستگاه خریداری شده فاقد کد فعال سازی است یا فروشنده کد فعالسازی را در اختیار شما قرار نداد،حتما دستگاه را به فروشنده بازگردانید.

 

    چیست؟IMEIشناسه

شناسه دستگاه یا IMEI، یک شناسه بین‌المللی با ۱۵ رقم است. این شناسه برای هر دستگاه با قابلیت نصب سیم‌کارت منحصربه‌فرد است. شناسه (IMEI) دستگاه، به تعداد اسلات دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیم‌کارت) بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با شماره‌گیری #۰۶#*، قابل مشاهده است. برای انجام کلیه فرآیندها در سامانه همتا، باید ۱۵ رقم ابتدایی این شناسه (IMEI)، بدون هرگونه علامت اضافی (ممیز، خط تیره و ) استفاده شود.

 

پیامد عدم فعالسازی دستگاه چیست ؟.

در صورتی که دستگاه قانونی خریداری شده برای سیم کارت خریدار فعال سازی نگردد، بسته به آکبند یا کارکرده بودن دستگاه، پیامدهای زیر حاصل خواهد شد. ۱. در صورتی که فعال سازی دستگاه آکبند قانونی به کمک کد فعال سازی انجام نشود، این دستگاه پس از مدت کوتاهی قطع خواهد شد. ۲. در صورتی که فعال سازی دستگاه کارکرده، به کمک کد فعال سازی موجود در پیامک انتقال مالکیت همتا انجام نشود، این دستگاه همچنان تحت مالکیت سیم کارت قبلی باقی مانده و در صورت ایجاد مشکلات احتمالی و سوء استفاده از شناسه(IMEI) دستگاه، کلیه حقوق قانونی از جمله حق استفاده از دستگاه، برای سیم کارت قبلی در نظر گرفته خواهد شد.

 

پس از فعالسازی چه مقدار زمان میبرد تا دستگاه فعال شود ؟

در صورت انجام موفق فرایند فعال سازی، همان لحظه دستگاه برای سیم کارت مربوطه فعال شده و تحت مالکیت قطعی سیم کارت قرار می گیرد و پیامک تایید فعال سازی نیز به خریدار پیامک می شود.